Astu suunnittelijan saappaisiin!

Muotoiluoppiminen innostaa ihmisiä havainnoimaan ja tutkimaan ympäröivää maailmaa: esineitä, tiloja ja palveluita, joita käytämme päivittäin. Muotoiluoppija etsii vastauksia kysymyksiin suunnittelijan saappaat jalassa.

Suomen Muotoilukasvatusseura on rekisteröity yhdistys, joka edistää muotoilun ja muotoilukasvatuksen harrastuneisuutta ja tunnettuutta.

”Kädet savessa, akateemisella ulottuvuudella!”

SuoMu julkaisi Mutku – muotoilukasvatusta peruskouluun oppaan ja hankkeen vuonna 2014. Työ jatkuu Uudenmaan kouluissa Muotoilulähettiläiden ja kerhojen muodossa sekä Helsingin Arabian peruskoulussa, Suomen ensimmäisessä muotoilukasvatukseen painottuvassa koulussa, opettajien koulutuksen parissa. Lisäksi meidät löytää tapahtumista.