ENG & SWE


 BRIEFLY IN ENGLISH

SuoMu – the Finnish Association of Design Learning promotes the use of design education in different teaching platforms, leisure activities, and among the general public. SuoMu works in co-operation with various educational and cultural actors. Design education in both the primary and advanced level highlights the prevalence of design in all its aspects of our everyday life and makes the processes of design itself visible. SuoMu produces contents, such as design workshops and lectures for schools and different cultural events. In the events of SuoMu’s Touring Design School one can step into the shoes of a designer and go through the whole design process with SuoMu’s facilitators, in various subjects.

The Mutku – Design learning for elementary school -project kicked off in 2012, and resulted as a design education guide book ”Mutku” for primary school teachers, published in 2014. The book can also be used as inspirational tool to learn more on design education or to use it in clubs or other activities.

At the moment interest in design education is high: During Helsinki Design Week 2015 Mutku-guide books were distributed to all elementary schools in Helsinki with the support of Helsinki City Education Department. SuoMu’s Design Ambassadors tour to primary schools spread inspiration and information about design and creative learning. A pilot project with Helsinki based Arabia elementary school´s teachers started in autumn of 2015, which aims at the renewal of teaching practices throughout the curriculum.


 PÅ SVENSKA

SuoMu – Föreningen för designfostran i Finland främjar designtänkande i olika lärplattformar och fritidsaktiviteter samt gör ämnet känt för allmänheten. SuoMu producerar workshops och föreläsningar för utbildningssektorn och för olika kulturevenemang. Målet är att sprida kunskap om kreativt tänkande som metod för problemlösning kring vardagliga produkter och tjänster. Hos SuoMus ambulerande designskola kan vem som helst kliva in i rollen som designer och tillsammans med handledare ur olika yrkesgrupper bekanta sig med designprocessen.  

Mutku – Designfostran för grundskolan-projektet startade år 2012 och resulterade guideboken ”Mutku” (2014) som är riktad till grundskolelärare.

Intresset för designfostran är högt just nu; under Helsinki Design Week 2015 delades Mutku-guideböcker ut till alla grundskolor i Helsingfors, Helsingfors stad stödde projektet.

SuoMus Design-ambassadörer besökte grundskolor i Helsingfors för att sprida inspiration och information om design och kreativt lärande. Ett pilotprojekt med Arabias finskspråkiga grundskolas lärare inleddes hösten 2015. Projektet strävar efter förnyade undervisningsmetoder i hela skolans läroplan. År 2016 blir Design-ambassadör-projektet större och SuoMus designskola har workshops även utomlands.