MEDIASSA


Monialaista ilmiöoppimista ja omia tutkimuksia. Havainnointia ja kokeiluja. Erehdyksiä ja onnistumisia. Muun muassa tätä on muotoiluoppiminen kouluissa. Helsingin Arabian peruskoulun luokanopettaja Iida Vedenpäälle muotoiluprosessi on tapa suunnitella opetusta ja tehdä siitä lapsille mahdollisimman kiinnostavaa.

Vedenpään käyttämä menetelmä perustuu Suomen muotoilukasvatusseuran kehittämään muotoiluoppimisen malliin sekä Helsingin kaupungin suosittelemaan Koulujen muotoilupolkuun.

Lasten omat ideat käyttöön – muotoiluoppiminen lisää kiinnostusta kouluarkeen (OAJ 7.12.2016)


Helsingin kaupunki on ottanut muotoilukasvatuksen yhdeksi työkaluksi toteuttamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Muotoilukasvatus lisää luovia tapoja oppia (utain.fi 10.11.2016)


Helsingin kaupunki haluaa lisätä muotoilun hyödyntämistä opetuksessa ja tarjoaa sitä uuden opetussuunnitelman toteuttamisen työkaluksi. Muotoilukasvatuksella halutaan kehittää peruskoulun opetusta, koska parhaimmillaan se tukee oppilaan luovaa ongelmanratkaisukykyä, yhteisöllisyyttä ja visuaalisuutta sekä kommunikointitaitoja.

Suurin harppaus on otettu Helsingin Arabian peruskoulussa, josta on tulossa Suomen ensimmäinen muotoilukasvatukseen painottava peruskoulu. SuoMu on tehnyt koulun kanssa tiivistä yhteistyötä jo syksystä 2015 lähtien kouluttamalla opettajia muotoiluajatteluun.

Muotoilukasvatus tuo luovan ajattelun peruskouluun (kaks.fi 4.10.2016)


UUTENA kokonaisuutena messuilla on Habi Kids -lastenmaailma herkkukioskeineen. Osastolla pääsee kokeilemaan vaikka pienoismallien tekoa tai kalustesuunnittelua. Ohjaajina toimivat Suomen muotoilukasvatusseuran (SuoMu) kiertävän muotoilukoulun ammattikasvattajat. 

Habitare sisustusmessuillakin halutaan eroon liiasta tavarasta (HS 4.9.2016)


Ra­dio Hel­sin­gin aa­mu­jen Ha­bi­ta­re -mes­su­jen pop up -s­tu­dios­sa vie­rai­li Ma­ri Sa­vio, jo­ka on muo­toi­lu­kas­va­tuk­sen asian­tun­ti­ja se­kä Suo­men muo­toi­lu­kas­va­tus­seu­ra Suo­Mu:n pe­rus­ta­ja­jä­sen.

Radio Helsingin aamut Habitare-messuilla: Vieraana Mari Savio (Radio Helsinki 13.9.2016)


Oli tosi kivat Suomen Muotoilukasvatusseuran järjestämät työpajat molempiin suuntiin. Ensin tehtiin pehmo-oliot ja tulomatkalla koristeltiin ilmapalloja. 

Skidit risteilyllä oli mahtavaa (Muita ihania -blogi 18.5.2016)


Skidit ristely (Jennis Hairday 21.4.2016)


”Muotoilukasvatus ei tarkoita, että koululaiset opettelevat pelkästään tekemään esinesuunnittelua”, sanoo muotoilija Mari Savio Suomen Muotoilukasvatusseurasta. Muotoilukasvatus ei jää taideaineisiin, vaan menee kaikille tunneille.

Muotoilukasvatuksen paikka peruskoulussa (Uutta Helsinkiä / hel.fi 14.10.2015)


Yhteistyö muotoilukasvatuksen ammattilaisten kanssa antoi opettajalle rohkeutta myös maantiedon tunneille. Kriittisen ajattelun lisäksi muotoilusuunnittelu ruokkii luovaa ongelmanratkaisua.

Muotoilusta luovaa ajattelua (Opettaja-lehti / OAJ 19/2015)


Helsingin Arabian peruskoulusta on tulossa Suomen ensimmäinen muotoilukasvatukseen painottava koulu. Mitä muotoiluoppiminen on? Mitä hyötyä siitä on arjessa?

Muotoilukasvatus antaa rohkeutta omaan ajatteluun (Yle Puhe 13.4.2015)


Testaa itse Mutku (Helsinki Design Weekly 2.12.2014)


Muotoilukasvatus tekee tuloaan kouluihin. Parhaillaan aiheeseen otetaan tuntumaa pääkaupunkiseudun esikouluryhmissä. Uudenmaan läänintaiteilija havittelee muotoilukasvatusta myös peruskoulujen opetusohjelmaan.

Muotoilukasvatus tutustuttaa lapset designiin (Yle Uutiset 27.9.2012)


Luokassakin kaikki on periaatteessa muotoiltua (Yle Uutiset 10.12.2012)


Muotoilu ei ole vain muovailuvahaa (HS 28.11.2012)


Designpääkaupungin perintö (WDC Helsinki 2012)


Siivouspäivä herätti Kiseleffin talon henkiin (HS 9.9.2012)


Helsinkiin nousee koko kaupungin kokoinen kirppis (Yle Uutiset 11.5.2011)