MITÄ ON MUOTOILUKASVATUS?

Muotoilukasvatus on luovaa oppimista. Siinä käytetään muotoilun metodeja oppimisen ja kehittämisen välineinä.

Muotoilukasvatus etsii vastauksia kysymyksiin:

 • Miten muotoiltu ympäristö palvelee arkeamme?
 • Minkälaisia kokemuksia se muodostaa ja miten siihen voi itse vaikuttaa?

Muotoilukasvatuksen tarkoituksena on edistää ympäristönlukutaitoa, sekä hyödyntää muotoiluajattelua ja suunnitteluprosessia välineenä ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Muotoilukasvatus kehittää kriittistä ajattelua, luovaa ongelmanratkaisua sekä ryhmätyöskentely- ja ilmaisutaitoja. Muotoilukasvatus kannustaa kokeiluihin, aloitteellisuuteen, näkökulman vaihtoon ja omien ideoiden jakamiseen.

10658827_367483750082810_7604003780539598284_o          MUTKU-juliste_SMALL

 

”Muotoilukasvatuksessa saa tunaroida.  Se antaa rohkeutta omaan ajatteluun.” (Mari Savio)

Kuuntele Yle Puheen haastattelu 

 


mutku-kakku & mutku_cake


Lisätietoja:

Tekijä: Tiina Leinonen
Työn nimi: MUTKU – muotoilukasvatusta peruskouluun -opetuskokonaisuuden opetussuunnitelman laatiminen
Laitos: Aalto yliopisto, Muotoilun laitos, Taideteollinen muotoilu
Vuosi: 2014
ARTS_2014_Leinonen_Tiina

Tekijä: Katja Smeds
Työn nimi: Muotoilukasvatusta kaikille – opettajien ajatuksia muotoilukasvatuksesta peruskoulussa
Laitos: Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustiede
Vuosi: 2013
ProGradu_2013_Katja_Smeds


 Tutustu myös muihin muotoilukasvatusjulkaisuihin

 • Edu.fi on Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Palvelusta löytyy paljon muotoiluoppimisen teoksia ja materiaali:

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatusta käytännössä -osiossa esitellään eri koulutusmuodoissa ja kulttuurilaitoksissa työskentelevien henkilöiden pedagogisia näkemyksiä ja käytäntöjä. He myös esittelevät toteuttamiaan muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen tehtävä-, teema-, tai projektiesimerkkejä.

Näkökulmia muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatukseen -osiossa on luettavissa muotoilun, arkkitehtuurin ja koulutuksen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja.


 • Edukata on Aalto yliopiston kehittämä, opettajille suunnattu malli, jonka avulla he voivat ohjata osallistavia muotoiluprosesseja.

 • Muotoiloa – opettajan opas muotoilukasvatukseen on muotoilua taustoittava opas, jossa tarjotaan ideoita ja oppituntikokonaisuuksia moniaineiseen työskentelyyn peruskoulussa.
 • FIDA:n Finnish Industrial Design Archive on teollisen muotoilun prosesseja avaava muotoilukasvatuksen opetusmateriaali, joka on kohdennettu erikseen ala- ja yläkoulujen käyttöön.
 • OPI Suomalainen muoto on Designmuseon kokoelmiin perustuva, 7.-9. luokille ja lukioille suunnattu oppimateriaali, jossa pohditaan muotoilua moniaineisesti eri näkökulmista.
 • Esa ja esineet on esi- ja alkuopetuksen käyttöön suunniteltu verkko-oppimateriaali, johon liittyy Designmuseosta lainattava esinepaketti (också på svenska).

  Noora Salonen: Muoto & käsityö. Opetusmateriaalin kehittämistutkimus
  Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustiede, 2016
  Master’s Thesis 2016 Noora Salonen

  Heikki Pullo: Tekemisen meininki, Suomalainen Maker-kulttuuri
  Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Käsityökasvatus, 2015
  ProGradu 2015 Heikki Pullo


Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Helsingin yliopisto: ”Käsillä tekeminen tekee hyvää aivoille” (Yle Uutiset 16.12.2014)

Handling mind: Embodiment, Creativity and Design tutkimushanke, Helsingin yliopisto, Pirita Seitamaa-Hakkarainen http://blogs.helsinki.fi/handling-mind/esimerkkisivu/