MUTKU – muotoilukasvatusta peruskouluun? -seminaari 7.5.2014

Hankeseminaari käsittelee muotoilukasvatuksen merkitystä ja pohtii sen mahdollisuuksia osana peruskoulun opetusta. Seminaarissa esitellään muotoilukasvatuksen läänintaiteilija Mari Savion vuonna 2012 käynnistämää MUTKU– Muotoilukasvatusta peruskouluun –hanketta ja sen aikana kehitettyä aineistoa.

Esillä on myös hankkeeseen osallistuneiden pilottikoulujen oppilastöitä. Tilaisuus on avoin keskustelulle ja muotoilukasvatukseen liittyvien tarpeiden ja kokemusten vaihdolle.

Aalto-yliopiston Muotoilun laitokselta keväällä 2014 valmistuva Tiina Leinonen esittelee syksyllä ilmestyvän MUTKU opetuspaketin pohjana toimineen Taiteen maisterin opinnäytetyönsä: ”Muotoilukasvatus. MUTKU– muotoilukasvatusta peruskouluun – opetuskokonaisuuden opetussuunnitelman laatiminen”. Hankkeen pitkän aikavälin tavoite – MUTKU Open opas ja siihen liittyvä tehtäväpaketti valmistuvat käyttöön syksyksi 2014. Oppimateriaali on suunnattu peruskoulun 3.-6.-luokkien opetukseen. Oppimateriaalin viimeistelyssä hyödynnetään kevään Muotoilukasvatusta peruskouluun –seminaarin pienryhmätyöskentelyn tuloksia ja palautetta. Tehtäväpaketti toimitetaan kaikille seminaarin osallistujille syksyllä postitse ja sen voi myös ladata netistä.

Puhujana kuullaan myös professori Piritta Seitamaa-Hakkaraista, joka kertoo miten muotoilukasvatusta huomioidaan tulevassa opetussuunnitelmassa.

Seminaarin koko ohjelma